top of page

Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů (dále jen „Zásady“) navazují na naše Podmínky online zenování a popisují, jak nakládáme s tvými osobními údaji.
 

Ber prosím na vědomí, že spolu s vytvořením uživatelského účtu potvrzuješ seznámení se se Zásadami.

1. Na úvod
 

1.1. Termíny použité v Zásadách mají stejný význam jako termíny použité v čl. 1.1. Podmínek online zenování. Pojďme si u těch nejdůležitějších připomenout, co znamenají.
 

 • Poskytovatelem digitálních služeb a digitálního obsahu je Monika Vojkůvka, IČ 095 973 87, se sídlem Dlouhá 627, 763 21 Slavičín, Česká republika, e-mailová kontaktní adresa je info@onlinezen.cz, telefonní kontakt +420 603 577 848. Pokud se v textu Zásad objeví slovo „my“, myslíme tím poskytovatele.
   

 • Uživatelem jsi ty, každý zákazník, který se rozhodne s námi online zenovat, tedy užívat digitální službu v podobě zpřístupnění uživatelského účtu prostřednictvím našich webových stránek dostupných na adrese https://www.onlinezen.cz/ (dále jen „webové stránky“) a/nebo užívat digitální obsah v podobě online lekcí jógy prostřednictvím uživatelského účtu. V textu Zásad tě můžeme nadále oslovovat jako „ty“ nebo „vy“.
   

1.2. Zásady ochrany osobních údajů můžeme změnit či doplnit. O každé takové změně tě e-mailem informujeme nejméně 14 dnů před nabytím účinnosti změn.
 

1.3. Zásady popisují, jak nakládáme s osobními údaji uživatelů-fyzických osob, přičemž dodržujeme Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů, známé také jako GDPR (dále budeme používat zkratku „GDPR“).
 

2. Jsme správcem osobních údajů

2.1. Vždy zpracováváme výhradně osobní údaje získané od vás, uživatelů.

2.2. 
Vytvořením uživatelského účtu začínáme zpracovávat tvé další osobní údaje v souvislosti s plněním smlouvy o poskytování digitálních služeb a digitálního obsahu. Přijetím tvé zprávy prostřednictvím kontaktního formuláře na webových stránkách začínáme zpracovávat tvé osobní údaje ohledně komunikace s tebou.
 

2.3. Zpracováváme tyto osobní údaje ve smyslu čl. 4 odst. 1 GDPR:

 • e-mailová adresa a heslo použité při registraci

 • jméno a příjmení

 • tebou vložené údaje do uživatelského účtu

 • historii objednávek a plateb

 • údaje o platební kartě

 • informace pro čerpání bodů z benefitních programů

 • telefonní číslo, pokud nám jej sdělíš

 • údaje o reklamaci

 • obsah naší vzájemné komunikace

 • číslo tvého bankovního účtu

 • IČ a DIČ

 • IP adresy zařízení, z nichž proběhlo přihlášení do uživatelského účtu

2.4. Tvé osobní údaje zpracováváme za účelem:
 

 • plnění smlouvy podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, kterým se rozumí poskytování digitálních služeb zpřístupněním uživatelského účtu a poskytování digitálního obsahu prostřednictvím uživatelského účtu, včetně případného reklamačního řízení a uplatňování nároků ze smluv soudní či mimosoudní cestou, a také informování o případných plánovaných odstávkách a technické údržbě našeho software a hardware a o změnách v online zenování

 • ochrany serverů před útoky a uživatelských účtů před zneužitím třetími stranami, což je náš i tvůj oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR

 • abychom tě mohli, v rámci našeho oprávněného zájmu, informovat, co je u nás nového, jaká zlepšení a novinky plánujeme, ať máš vždy aktuální a přesný přehled dostupných služeb ve smyslu recitálu 47 GDPR a také odpovídat na tvé dotazy a požadavky zaslané prostřednictvím kontaktního formuláře na webových stránkách

 • splnění našich zákonných povinností (zejména daňových a účetních) ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR
   

2.5. Osobní údaje podle tohoto odstavce zpracováváme po dobu trvání smlouvy o poskytování digitální služby, tj. po dobu trvání uživatelského účtu, nejdéle však 10 let po jejím zániku pro případ vzniku sporu týkajícího se smluv, VOP nebo Zásadami ohledně náhrady škody. V rámci oprávněného zájmu tě můžeme oslovit e-mailem ještě 2 roky po zániku uživatelského účtu.

 

2.6. Pro tvé nerušené online zenování potřebujeme pomoc několika subjektů, kteří mohou zpracovávat tvé osobní údaje a jejichž provoz je v souladu s evropskými standardy ochrany osobních údajů, přičemž zpracovávání osobních údajů třetími stranami je upraveno jejich vlastními podmínkami poskytování služeb. Bereš na vědomí, že jim můžeme předávat tvé osobní údaje pro naplnění výše uvedených účelů. Jedná se o:

 • Službu tvorby webových stránek a e-mailingovou službu Wix, která zároveň umožňuje ukládání veškerých dat z webových stránek (více ke službě https://cs.wix.com/about/privacy).

 • Platební bránu Stripe (https://stripe.com/en-cz/privacy) pro účely autorizace platby, přičemž údaje o tvé platební kartě si neukládáme.

 • Poskytovatele benefitních programů uvedení na našich webových stránkách pro účely autorizace platby formou benefitních programů. Údaje si neukládáme, pouze je poskytovatelům benefitních služeb předáváme pro autorizaci platby.
   

3. Zpracovávání údajů na základě souhlasu
 

​3.1. Tvé údaje, které jsme uvedli výše, můžeme dále zpracovávat také tehdy, dáš-li nám k tomu dobrovolný a informovaný souhlas ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Online zenování není nikdy vázáno na poskytnutí souhlasu. Ale můžeme ti za něj nabídnout nějaký bonus, např. bonusový digitální obsah.
 

3.2. Souhlas bude mít v takovém případě nejčastěji formu tickboxu, e-mailu nebo nám jej udělíš aktivním krokem vyžadovaném v e-mailu.

 

3.3. Souhlas nám udělíš proto, abychom tě mohli informovat o online zenování a souvisejících službách a produktech, abychom ti mohli dávat vědět, co je u nás nového, a zasílat ti informace o plánovaných akcích a událostech.
 

3.4. Zpracovávat osobní údaje na základě souhlasu můžeme 5 let. Lhůta pro zpracovávání může být kratší, pokud souhlas odvoláš.
 

4. Odvolání souhlasu
 

4.1. Souhlas se zpracováním osobních údajů podle předchozího odstavce můžeš kdykoliv odvolat zasláním požadavku na adresu info@onlinezen.cz.
 

4.2. Pokud od nás nebudeš chtít dostávat e-maily, můžeš se z odběru vždy odhlásit kliknutím v zápatí každého emailu. To bohužel není možné u e-mailů, které jsou nezbytné, aby ti dorazily. Např. plánovaná odstávka webových stránek, informování o změně v online zenování, změna našich kontaktních údajů apod.
 

4.3. Odhlášení z odběru vždy považujeme za odvolání souhlasu ve smyslu čl. 7 odst. 3 GDPR nebo podání námitky podle čl. 21 GDPR v závislosti na okolnostech.

4.4. Souhlas udělený dle výše uvedených odstavců platí také námi pověřené zpracovatele a pro naše případné právní nástupce.
 

5. Cookies? Používáme.
 

5.1. Prohlížením webových stránek může docházet ke shromažďování osobních údajů (IP adresa, informace o použitém webovém prohlížeči a jeho verzi) prostřednictvím souborů cookies. K jejich ukládání nepotřebujeme souhlas, protože jsou nezbytné pro zajištění ničím nerušeného zenování, zajištění fungování webových stránek, jejich bezpečného prohlížení, optimalizace výpočetního výkonu serverů, měření výkonu webových stránek a pro zajištění funkcionality přihlašování do uživatelského účtu.
 

5.2. S tvým souhlasem můžeme ukládat také statistické cookies, které nám pomáhají měřit a vyhodnocovat  návštěvnost na webových stránkách a optimalizovat uživatelský zážitek na webových stránkách. Souhlas se uděluje na 24 měsíců a můžeš jej kdykoliv odvolat zasláním e-mailu na info@onlinezen.cz. Ustanovení o souhlasu se zpracováním údajů podle předchozích článků 4 a 5 se užijí přiměřeně.

5.3. Skrze naše webové stránky se ukládají pouze naše vlastní cookies, nikoliv cookies třetích stran. Zamezit ukládání cookies můžeš prostřednictvím svého webového prohlížeče. Při zamezení ukládání nezbytných cookies (čl. 5.1 Zásad) se může stát, že webové stránky nebudou pracovat správně.
 

6. Další ustanovení o ochraně osobních údajů
 

6.1. Nezpracováváme osobní údaje dětí ani zvláštní kategorie osobních údajů, tzv. citlivé osobní údaje, ve smyslu čl. 9 GDPR.
 

6.2. Zpracovatelé, které pověříme zpracováváním, musí splňovat vysoký standard ochrany a budou vždy nakládat s údaji v mezích těchto zásad.
 

6.3. Po zániku důvodu pro zpracovávání údajů osobní údaje zlikvidujeme.
 

6.4. Vždy vynaložíme maximální úsilí, aby nedošlo k neoprávněnému zpracování osobních údajů jinými osobami, nicméně neodpovídáme tobě ani jiným subjektům údajů za újmu způsobenou neoprávněným zpracováním osobních údajů třetí osobou.
 

6.5. E-maily, které ti budeme čas od času zasílat, nepovažujeme my ani ty za nevyžádané obchodní sdělení ve smyslu zákona č. 40/1995, o reklamě, a zákona č. 480/2004, o některých službách informační společnosti.
 

6.6. V případě, že se dozvíme o bezpečnostním riziku spojeným s osobními údaji, bez zbytečného odkladu tě upozorníme.
 

6.7. Potvrzuješ nám, že poskytnuté osobní údaje jsou aktuální, pravdivé, přesné a že se vztahují výhradně k tvé osobě nebo že jsi uvedl/a údaje, jejichž užitím nedošlo k zásahu do práv třetích osob. Vždy nám dej prosíme vědět o změnách v osobních údajích, aby byly zpracovávány pouze aktuální a úplné údaje, a to na naši žádost nebo i bez žádosti.

6.8. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě neautomatizovaným způsobem. Anonymizované osobní údaje mohou být zpracovávány také automatizovaně.
 

7. Pomoc při nakládání s osobními údaji
 

​7.1. Když budeš mít pocit, že provádíme zpracování tvých osobních údajů v rozporu s ochranou tvého soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, můžeš:

 • nás vždy požádat o vysvětlení e-mailem na adresu info@onlinezen.cz

 • vznést námitku proti zpracování za účelem oprávněného zájmu e-mailem na adresu info@onlinezen.cz nebo kliknutím na odhlášení se z e-mailingových kampaní

 • požadovat e-mailem na adrese info@onlinezen.cz, abychom ti poskytli informaci o rozsahu či způsobu zpracování tvých osobních údajů, a my ti takové informace v přiměřené lhůtě (nejvýše 30 dní) poskytnem

 

7.2. Také se můžeš obrátit přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).
 

8. Závěrečná ustanovení
 

8.1. Veškeré soukromoprávní vztahy vznikající na základě nebo v souvislosti se zpracováváním osobních údajů se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to, odkud byl realizován přístup do uživatelského účtu nebo na webové stránky. K řešení případných sporů vzniklých v souvislosti s ochranou soukromí mezi tebou a námi jsou příslušné české soudy, které budou aplikovat české právo.

 

8.2. Tyto Zásady ochrany osobních údajů nabývají účinnosti 7. 5. 2023.

bottom of page